Dansverkstad

Åk 1-3 Torsdagar Kl. 15:00-15:45
Åk 2-3 Torsdagar Kl. 15:55-16:55

Lektioner på dansverkstad är fyllda med mycket dansglädje. Musik och rytmlekar lockar till rörelse och tränar taktsinnet. Undervisningen sker till olika musikstilar och ger inblick i ett flertal dansstilar.

Vi känner och hittar rörelsen, snabbt eller långsamt. Vi låna rörelsekvaliteter från djur eller inspireras av bilder och ord. På ett roligt lekfullt sätt skapas danskoreografier i en trygg miljö.

Vi tränar kropps- och rumsuppfattning, smidighet, motorik, koncentration, balans, hållning och koordinationsförmåga. Dansstegen anpassas efter barnets motoriska förmåga.


Läs mer på vår hemsida laholm.se/barn-och-utbildning/kulturskolan/,
eller ladda ner anmälningsblankett direkt här: blankett för anmälan.