Teater

Kom och upptäck det sceniska uttrycker i teaterns förtrollande värld!

På teaterlektionerna går vi in i teaterns magiska värld med hjälp av dramaövningar, fantasi och improvisationer, men vi arbetar även utifrån befintliga texter och manus, med olika sorters teatertekniker och uttryckssätt. Teaterlektionerna skapas genom en balans av pedagogisk och scenisk erfarenhet och framför allt av elevernas skaparglädje, kreativitet och fantasi.

På teatern genomför vi olika övningar - allt från att kunna jobba med sitt fokus till att man utvecklar sin fantasi och inlevelseförmåga. Att gå in i en roll stimulerar självförtroendet, övar upp ens samarbetsförmåga, kreativitet, kroppsmedvetenheten samt hur man ska använda sina sinnen och sin röst på bästa sätt.

Hos oss vill vi skapa goda förutsättningar för gruppen att kunna och våga utvecklas tillsammans och enskilt. Teaterövningarnas syfte är att stärka elevens självkänsla, stimulera fantasin, skapa trygghet i gruppen och förståelse för skådespeleri. Vi jobbar även med reflektion, som är en viktig del inom teater, att prata om och fundera kring arbetet på ett nyfiket och icke-dömande sätt.

Eleverna medverkar aktivt i våra teaterprojekt. Ibland skriver gruppen en egen pjäs, ibland jobbar vi med traditionell en saga/berättelse eller utgår ifrån ett befintligt manus. Formen för hur vi presenterar vårt arbete kan variera beroende på grupp, ålder och erfarenhet. Teater är ett brett område, och kan innebära både traditionella metoder och mer experimentella.

Första delen av läsåret brukar vi lägga fokus på drama- och samarbetsövningar, där vi etablerar gruppen och tränar våra färdigheter och att bli bättre på scenen.

Projekten vi jobbar med under läsåret spelar vi ofta upp, antingen som färdig föreställning eller som repetition/öppen lektion, då familj och vänner är välkomna.

Vi lägger stor vikt vid processen och det gäller särskilt för nya grupper, vilket innebär att vi ibland lägger mindre fokus på publikmöten.

Ibland samarbetar vi med andra ämnen på kulturskolan, t.ex. dans, film, musik m.m. Detta kan vara både i små och stora projekt.

Inom teater kan du välja:


Läs mer på vår hemsida laholm.se/barn-och-utbildning/kulturskolan/,
eller ladda ner anmälningsblankett direkt här: blankett för anmälan.