Småbarnsrytmik

3-5 år Måndagar Kl. 15:00-15:45

Vi leker med sång, musik och rörelse som ger oss en kreativ rolig stämning Småbarn från 3–5 år, tillsammans med föräldrar. Vi tränar sinnenas samspel hos barn.  

Med sång, spel och danslekar tränas och utvecklas inte bara motorik utan också psykisk och känslomässig förmåga. I finger- och rörelselekar tränas kopplingen mellan kropp och tanke tills det går automatiskt. Även den sociala kompetensen tränas. Alla måste börja på samma gång, inte spela för starkt så att man överröstar de andra, vänta på sin tur osv. 

I aktiviteterna gör barnen också andra nyttiga erfarenheter där språk, intellekt och koncentrationsförmåga utvecklas och tränas. Ursprungligen var rytmiken tänkt som en metod att med hjälp av kroppen lära musik och musikaliska begrepp. Men rytmikmetodens kombination av musik-lek-rörelse främjar en utveckling av hela barnet på alla plan.  

Genom att hela människan utvecklas på det här sättet stärks självförtroendet, självuppfattningen, tilliten till den egna förmågan, modet att framträda inför andra och inställningen till sin egen musikalitet.  

10 ggr/ terminskostnad 400 kr 

Trivia om rytmik 

I sång, spel och danslekar tränas och utvecklas inte bara motorik utan också psykisk och känslomässig förmåga. 


Läs mer på vår hemsida laholm.se/barn-och-utbildning/kulturskolan/,
eller ladda ner anmälningsblankett direkt här: blankett för anmälan.