Baby och småbarn

På Kulturskolan har vi rytmik för barn från 0-5 år i två olika grupper anpassade efter respektive ålders behov och möjligheter.

Ursprungligen var rytmiken tänkt som en metod att med hjälp av kroppen lära musik och musikaliska begrepp. Men rytmikmetodens kombination av musik-lek-rörelse främjar en utveckling av hela barnet på alla plan.

Med sång, spel och danslekar tränas och utvecklas inte bara motorik utan också psykisk och känslomässig förmåga. I finger- och rörelselekar tränas kopplingen mellan kropp och tanke tills det går automatiskt. Även den sociala kompetensen tränas. Alla måste börja på samma gång, inte spela för starkt så att man överröstar de andra, vänta på sin tur osv.

I aktiviteterna gör barnen också andra nyttiga erfarenheter där språk, intellekt och koncentrationsförmåga utvecklas och tränas. Ursprungligen var rytmiken tänkt som en metod att med hjälp av kroppen lära musik och musikaliska begrepp. Men rytmikmetodens kombination av musik-lek-rörelse främjar en utveckling av hela barnet på alla plan.

Inom baby och småbarn kan du välja:


Läs mer på vår hemsida laholm.se/barn-och-utbildning/kulturskolan/,
eller ladda ner anmälningsblankett direkt här: blankett för anmälan.