Om Kulturskolan

Välkommen till Kulturskolans digitala utbudskatalog 22-23

Det känns bra att vi under vårterminen äntligen känner att Covid är bakom oss och vi kan fortsätta med utveckling och tillväxt på Kulturskolan. Vi fortsätter att leverera projekt i hela kommunen med stöd av statsbidrag – inte minst Kulturfunkis som vann priset för värdeskapande medarbetare, utdelat av Laholms kommun. Vi hoppas att statsbidragsstödet fortsätter under läsåret 2022/23 och vi kan leverera kostnadsfria projekt under höstterminen 22 och vårterminen 23.

Vi fortsätter att utveckla vår digitala undervisning och möjlighet att ge viss undervisning på distans. Det kan vara bra om en elev till exempel har svårt att komma till en lektion av olika anledningar. Vi erbjuder hel eller delvis distansundervisning i de flesta kurser i samråd med ansvarig lärare.

Under läsåret 2021/22 startade vi spåret KomTek som har varit mycket populärt. Vi har också utvecklat KomTek och erbjuder Teknikverkstad som en del av Verkstadsämne för årskurs 1-3. Till hösten erbjuder vi även kurser för elever som har ett intresse av eller är nyfikna på programmering och speldesign. Till sist är vi glada att Dragspel är tillbaka i vårt utbud under Musikspåret.

Detta läsår har vi också fått fyra nya kollegor. Välkomna Angela (Konst & media), Isak och Martin (Musik) och Sara (Scenkonst)!

Välkomna till ett nytt läsår!

Jon Brooks, Enhetschef Kulturskolan

Fredrik Olsson, Utvecklingsledare Kulturskolan

Så anmäler du dig

Kulturskolan har ännu inte ett digitalt anmälningssystem, men vi hoppas att det snart ska vara på väg. Till dess görs anmälan via blankett till Medborgarservice på kommunhuset.

Du kan antingen hämta blanketten på Kulturskolan, eller ladda ner blanketten via denna länk: blankett för anmälan.
I blanketten fyller du därefter i vilken kurs ni har som första- respektive andrahandsval.

I vår blankett finns det möjlighet att skriva ner om det är något som skulle kunna vara relevant för undervisningen, men det går naturligtvis bra att kontakta respektive lärare också. Ni kan också klicka i om ni önskar hyra ett instrument av oss.

I blanketten finns information hur vi förhåller oss till GDPR vad gäller informationen ni skriver in.

Därefter skriver ni ut blanketten. Den ska skrivas under av alla vårdnadshavare.

Anmälningsblanketten lämnas till Medborgarservice, Humlegången 6, Laholm eller skickas till Laholms kommun, Medborgarservice, 312 80 Laholm.

Avgifter och hyra av instrument

Kulturkarusellen

Kulturkarusellen för F-klass
670 kr

Musik

Musikverkstad
670 kr
Instrument, sång och kör
670 kr
Specialkurs musik
1300 kr

Konst och media

Verkstad (bild och digital)
670 kr
Konst & mediaämnen (inkl material)
670 kr

Scenkonst

Drama och teater
670 kr
Teaterverkstad
670 kr
Dans, dansverkstad, balettverkstad
520 kr
Babyrytmik, småbarnsrytmik (10 ggr)
400 kr

Komtek

Teknikverkstad
670 kr
Grundkurs och programmering
670 kr

Övrigt

Kortkurser (8 tillfällen)
450 kr
Instrumenthyra
250 kr

Betalningsvillkor

Terminsavgifterna är fastställda av kommunfullmäktige i Laholms kommun. Terminsavgifter för 2021 fastställdes 2021-11-16 och trädde i kraft 2022-01-01.

Avanmälan till ny termin ska göras med hjälp av avanmälansblankett som lämnas till respektive lärare innan ny termin startar annars faktureras terminsavigften för nästkommande termin.

Terminsavgifter faktureras i mitten av varje termin. Görs avanmälan innan fjärde lektionen efter kursens startdatum på Kulturskolan faktureras en expeditionsavgift på 100 kr men ej terminsavgiften. Har eleven erbjudits eller deltagit i minst fyra lektioner efter kursens startdatum på Kulturskolan, återbetalas ej terminsavgiften.

Terminsavgift återbetalas ej vid elevs frånvaro på grund av sjukdom.

Instrument som finns att hyra: klarinett, saxofon, althorn, baryton, trumpet, valthorn, trombon, tuba samt fiol, cello, dragspel och kontrabas i olika storlekar.

Hyrestiden är max två terminer för samtliga instrument förutom när det gäller fiol, där hyrestiden på max två terminer gäller först när eleven börjat använda stråkinstrument i full storlek (4/4). Hyrestiden kan förlängas med två terminer i taget under förutsättning att det finns tillgång till instrument.

Kontakta oss

Campus Laholm
Kulturskolan

Skottegränd 3
312 31 Laholm

Kulturskolan Laholm Campus Laholm
John Brooks
Enhetschef Kulturskolan
jon.brooks@laholm.se 0430-155 21
Fredrik Olsson
Tf enhetschef Kulturskolan
fredrik.olsson@laholm.se 0430-155 21