Stränginstrument

Stränginstrument är musikinstrument vars ton åstadkommes med hjälp av en eller flera strängar som sätts i svängning.

Här spelar vi allt från Bach till Jazz till Heavy Metal. Undervisningen sker efter dina behov och din utveckling.

Inom stränginstrument kan du välja:


Läs mer på vår hemsida laholm.se/barn-och-utbildning/kulturskolan/,
eller ladda ner anmälningsblankett direkt här: blankett för anmälan.