Stråkinstument

En stråke är som en smidig gren, och den har håren från en hästsvans spänd från den ena änden till den andra. Det är dessa hår som sätter strängarna på instrumentet i vibrerande rörelse, så att hela instrumentet samtidigt vibrerar.

Är man duktig med stråken, kan man skapa många ljud på olika sätt. Men man kan också skapa ljud ved att knäppa på strängarna ungefär på samma sätt som på en gitarr.

Stråk-instrumenten finns i olika storlekar, och alla har fyra strängar. Den minsta är violinen och har de ljusaste tonerna. Det fins också alt-violin, som är lite större och har lite djupare röst. Cellon är ännu större (ungefär så stor som ett barn), och den har en stackel att stå på golvet med (ungefär som ett ben). Allra störst är kontrabasen, som är lika stor som en vuxen människa, och den har tjocka strängar med mycket djupa toner.

Inom stråkinstument kan du välja:


Läs mer på vår hemsida laholm.se/barn-och-utbildning/kulturskolan/,
eller ladda ner anmälningsblankett direkt här: blankett för anmälan.